Sibirien + Mongolei 2005

Sibirien + Mongolei - Sommer 2005

Fenster

Fenster (Listwjanka) - Sibirien + Mongolei

7 Bilder

Mongolei

Mongolei - Sibirien + Mongolei

48 Bilder

Moskau, Transsibirische Eisenbahn

Moskau (Kreml, Roter Platz), Transsibirische Eisenbahn (Moskau - Irkutsk) - Sibirien + Mongolei

30 Bilder

Sibirien

Sibirien (Irkutsk, Baikalsee, Listwjanka) - Sibirien + Mongolei

42 Bilder